Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym

Dnia 16-04-2018 godz. 17:38:20

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 74 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 54 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 23 18 1 4 8
Senatorowie niezrzeszeni 6 2 2 0 0 4