Narzędzia:

Dnia 16-04-2018 godz. 10:03:42

Za: 10 Przeciw: 37 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 52
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 37 0 37 0 26
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 10 10 0 0 21
Senatorowie niezrzeszeni 6 1 0 0 1 5