Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-04-2018 godz. 17:32:45

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 54 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 54 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 23 0 23 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 6 2 0 2 0 4