Narzędzia:

Dnia 13-04-2018 godz. 13:05:54

Za: 43 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 34
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 42 42 0 0 21
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 22 0 22 0 9
Senatorowie niezrzeszeni 6 2 1 1 0 4