Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały o współpracy Polski i Węgier w Unii Europejskiej

Dnia 15-03-2018 godz. 21:54:50

Poprawka 2

Za: 25 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 50 0 50 0 14
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 23 23 0 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 5 2 2 0 0 3