Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze

Dnia 15-03-2018 godz. 21:48:39

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 71 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 27
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 50 50 0 0 14
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 21 19 0 2 10
Senatorowie niezrzeszeni 5 2 2 0 0 3