Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Dnia 15-03-2018 godz. 21:40:08

Poprawka 6

Za: 69 Przeciw: 9 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 20