Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Dnia 15-03-2018 godz. 21:39:43

Poprawka 5

Za: 8 Przeciw: 67 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 50 4 46 0 14
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 24 4 19 1 7
Senatorowie niezrzeszeni 5 2 0 2 0 3