Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Dnia 15-03-2018 godz. 21:39:09

Poprawka 4

Za: 76 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 52 0 1 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 25 24 0 1 6
Senatorowie niezrzeszeni 5 2 0 1 1 3