Narzędzia:

Ustawa o komornikach sądowych

Dnia 15-03-2018 godz. 21:31:24

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 54 54 0 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 26 21 0 5 5
Senatorowie niezrzeszeni 5 2 2 0 0 3