Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Dnia 15-03-2018 godz. 21:05:27

Poprawka 1-3, 13, 18, 20, 22, 54

Za: 2 Przeciw: 79 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 0 53 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 26 2 24 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 5 2 0 2 0 3