Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Dnia 15-03-2018 godz. 21:14:59

Poprawka 30

Za: 26 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 54 0 54 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 26 24 2 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 5 2 2 0 0 3