Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

Dnia 08-03-2018 godz. 14:44:24

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 62 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 12