Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

Dnia 08-03-2018 godz. 14:43:46

Poprawka 1, 2

Za: 28 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 14