Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

Dnia 08-03-2018 godz. 14:43:12

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 26 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 13