Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 08-03-2018 godz. 14:39:45

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 63 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 12