Narzędzia:

Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Dnia 15-02-2018 godz. 16:40:56

Poprawka 5

Za: 27 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 65 54 0 53 1 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 24 24 0 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 4 3 3 0 0 1