Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 80-tej rocznicy śmierci księdza Stanisława Streicha

Dnia 15-02-2018 godz. 17:16:54

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 65 54 54 0 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 23 21 0 2 8
Senatorowie niezrzeszeni 4 3 2 0 1 1