Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny

Dnia 15-02-2018 godz. 17:13:57

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 65 53 53 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 23 23 0 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 4 3 3 0 0 1