Narzędzia:

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej

Dnia 15-02-2018 godz. 17:09:57

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 54 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 65 54 53 0 1 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 24 0 24 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 4 3 1 1 1 1