Narzędzia:

Ustawa o Straży Marszałkowskiej

Dnia 15-02-2018 godz. 17:06:40

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 24 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 65 54 0 54 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 25 23 1 1 6
Senatorowie niezrzeszeni 4 3 1 2 0 1