Narzędzia:

Ustawa – Prawo przedsiębiorców

Dnia 15-02-2018 godz. 16:53:54

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 67 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 14 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 65 54 54 0 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 24 11 0 13 7
Senatorowie niezrzeszeni 4 3 2 0 1 1