Narzędzia:

Ustawa – Prawo przedsiębiorców

Dnia 15-02-2018 godz. 16:53:30

Poprawka 25

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 65 54 54 0 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 23 22 0 1 8
Senatorowie niezrzeszeni 4 3 3 0 0 1