Narzędzia:

Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Dnia 15-02-2018 godz. 16:45:33

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 63 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 18 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 65 54 53 0 1 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 24 8 0 16 7
Senatorowie niezrzeszeni 4 3 2 0 1 1