Narzędzia:

Dnia 14-02-2018 godz. 10:07:24

Za: 23 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 65 56 1 53 2 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 20 20 0 0 11
Senatorowie niezrzeszeni 4 3 2 0 1 1