Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej

Dnia 01-02-2018 godz. 01:31:52

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 65 56 56 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 23 1 22 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 4 3 1 2 0 1