Narzędzia:

Dnia 31-01-2018 godz. 11:09:03

Za: 49 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 23
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 65 48 47 1 0 17
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 25 1 24 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 4 4 1 2 1 0