Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

Dnia 19-01-2018 godz. 14:57:34

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 69 Przeciw: 6 Wstrzymało się: 15 Nie głosowało: 10