Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-01-2018 godz. 14:47:37

Poprawka 4, 5, 9, 20

Za: 27 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 11
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 66 60 0 60 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 27 26 0 1 4
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 0 1 1