Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-01-2018 godz. 14:45:57

Poprawka 1

Za: 13 Przeciw: 70 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 13
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 66 58 0 58 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 27 11 12 4 4
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1