Narzędzia:

Dnia 14-12-2017 godz. 12:58:15

Za: 53 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 53 1 4 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 19 0 19 0 12
Senatorowie niezrzeszeni 5 1 0 1 0 4