Narzędzia:

Dnia 20-12-2017 godz. 13:55:50

Za: 18 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 40
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 66 42 0 42 0 24
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 18 18 0 0 13
Senatorowie niezrzeszeni 3 0 0 0 0 3