Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Dnia 15-12-2017 godz. 21:33:23

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 22 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 18