Narzędzia:

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Dnia 15-12-2017 godz. 21:14:58

Poprawka 7

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 54 0 3 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 23 22 0 1 8
Senatorowie niezrzeszeni 5 5 4 0 1 0