Narzędzia:

Ustawa o Sądzie Najwyższym

Dnia 15-12-2017 godz. 20:55:01

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 13
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 56 0 2 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 24 0 24 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 5 5 2 2 1 0