Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dnia 26-07-2012 godz. 15:44:29

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 55 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 16