Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 26-07-2012 godz. 15:37:45

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 59 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 63 54 54 0 0 9
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 25 0 25 0 4
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 3 1 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 0 2 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0