Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Dnia 26-07-2012 godz. 15:36:50

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 55 Przeciw: 34 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 10