Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Dnia 26-07-2012 godz. 15:35:42

Poprawka 21

Za: 57 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 33 Nie głosowało: 10