Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Dnia 26-07-2012 godz. 15:34:23

Poprawka 19

Za: 3 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 31 Nie głosowało: 11