Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Dnia 26-07-2012 godz. 15:32:37

Poprawka 15

Za: 1 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 32 Nie głosowało: 10