Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Dnia 26-07-2012 godz. 15:26:09

Poprawka 3

Za: 56 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 31 Nie głosowało: 11