Narzędzia:

Ustawa o rynku mocy

Dnia 07-12-2017 godz. 12:32:17

Poprawka 3

Za: 53 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 19 Nie głosowało: 26
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 51 51 0 0 13
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 20 0 2 18 13
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 0 1 0