Narzędzia:

Ustawa o rynku mocy

Dnia 07-12-2017 godz. 12:31:45

Poprawka 2

Za: 55 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 17 Nie głosowało: 25
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 53 0 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 19 0 3 16 14
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 0 1 0