Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Dnia 06-12-2017 godz. 09:02:38

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 24
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 51 51 0 0 13
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 24 22 0 2 9
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2