Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-12-2017 godz. 09:06:47

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 52 52 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 24 24 0 0 9
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1