Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 15-11-2017 godz. 13:24:08

Poprawka 2

Za: 80 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 56 55 1 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 24 22 0 2 9
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 3 0 0 0