Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 15-11-2017 godz. 13:23:27

Poprawka 1

Za: 25 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 19