Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Dnia 15-11-2017 godz. 13:21:16

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 66 Przeciw: 16 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 56 56 0 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 8 15 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 1 0 0