Narzędzia:

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej

Dnia 10-11-2017 godz. 15:20:07

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 56 56 0 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 0 25 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 2 0 1